Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Dành cho quảng cáo
Dành cho quảng cáo
Danh cho quang cao 5

Nghị quyết của Tỉnh ủy - Khai thác thế mạnh 3 vùng kinh tế

Đăng lúc: Thứ ba - 02/05/2017 18:15
Lần đầu tiên Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy được rất nhiều kỳ vọng sẽ thúc đẩy khai thác thế mạnh từng vùng kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Chỉnh trang, phát triển các đô thị theo hướng văn minh, hiện đại
Quan điểm chung được thể hiện trong Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy là liên kết phát triển kinh tế - đô thị của mỗi vùng gắn với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; gia tăng mối liên kết vùng, liên kết trong vùng và ngoài tỉnh, qua đó hình thành chuỗi liên kết nội vùng và liên vùng. Trên cơ sở tiềm năng của mỗi địa phương, tổng hợp các yếu tố để tạo thành lợi thế của từng vùng, vận dụng các chính sách để khai thác, phát huy tối đa các nguồn lực xã hội, phát triển đồng bộ, có trọng tâm và tạo sự lan tỏa để các địa bàn khó khăn hòa quyện trong sự phát triển chung.

Từ quan điểm đó, Tỉnh ủy xác định các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển cho cả 3 vùng kinh tế - đô thị. Theo đó, Vùng Trung tâm (TP. Mỹ Tho và các huyện Chợ Gạo, Châu Thành) sẽ phát huy vai trò hạt nhân, giao lưu trên nhiều lĩnh vực để thúc đẩy tăng trưởng, hỗ trợ, lôi kéo các vùng trong tỉnh; tập trung ưu tiên và liên kết vùng để nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực phát triển đô thị, khu - cụm công nghiệp (CCN), thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao... Vùng phía Tây (TX. Cai Lậy và các huyện Cai Lậy, Cái Bè, Tân Phước) sẽ tập trung ưu tiên đầu tư và liên kết vùng để nâng cao chuỗi giá trị thương hiệu hàng hóa nông sản; chăn nuôi tập trung; gắn với phát triển các khu - CCN chế biến lúa gạo, trái cây, thực phẩm; đồng thời phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái. Vùng phía Đông (TX. Gò Công và các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông) ưu tiên phát triển kinh tế biển và vùng ven biển có hiệu quả, thu hút đầu tư phát triển các khu - CCN tập trung, cảng tổng hợp ven biển; phát triển đánh bắt, nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ; hình thành đô thị ven biển; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch biển...

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy đề ra các chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Đối với phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, Tỉnh ủy xác định sẽ tập trung liên kết, phát triển theo hướng khai thác đúng tiềm năng của mỗi vùng và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; liên kết phát triển theo quy mô diện tích và chuỗi giá trị có thương hiệu hàng hóa, đủ sức cạnh tranh, mở rộng thị trường trên cơ sở triển khai có hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang đến năm 2025”; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và công nghệ sau thu hoạch vào sản xuất, quản lý nông nghiệp; hình thành vành đai xanh nông nghiệp phục vụ dân cư đô thị và khu, CCN...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp đối với Vùng Trung tâm là chuyển toàn bộ diện tích đất lúa ở TP. Mỹ Tho sang trồng rau, màu, hoa; hình thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng rau ở huyện Châu Thành, cây thanh long ở huyện Chợ Gạo; phát triển chăn nuôi, chế biến sản phẩm chăn nuôi theo mô hình tập trung, an toàn sinh học, vệ sinh môi trường ở huyện Chợ Gạo và huyện Châu Thành; phát triển mô hình nuôi thủy sản, nuôi cá bè ven sông Tiền một cách phù hợp và hiệu quả. Còn Vùng phía Tây phát triển ngành lúa gạo trở thành sản phẩm xuất khẩu bền vững, đảm bảo chất lượng, có giá trị gia tăng trên cơ sở liên kết, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị trong nội vùng, liên vùng và với Đồng bằng sông Cửu Long, tiểu vùng Đồng Tháp Mười; liên kết, tổ chức lại sản xuất nhằm phát triển vùng cây ăn trái tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Đối với Vùng phía Đông sẽ tập trung khai thác các chương trình, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; kế hoạch phòng chống hạn, mặn và đảm bảo cung cấp nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt; triển khai Đề án “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang đến năm 2025”.

Đối với phát triển công nghiệp, tỉnh sẽ triển khai thực hiện Đề án “Tái cấu trúc ngành Công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, thu hút phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghiệp gắn với phát triển các sản phẩm có lợi thế so sánh của tỉnh; không phát triển các ngành công nghiệp gây ô nhiễm ở các khu, CCN. Phát triển công nghiệp theo hướng đa ngành, đa sản phẩm, dựa vào lợi thế về tiềm năng, nguồn lực của tỉnh, đảm bảo chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh thị trường nội địa và mở rộng thị trường xuất khẩu; đồng hành với tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Tạo điều kiện để đầu tư, thu hút đầu tư phát triển các công trình, dự án trọng điểm của từng vùng và kết nối, liên kết vùng.


Vùng Trung tâm sẽ thu hút phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản.
Vùng Trung tâm sẽ thu hút phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, chế biến nông thủy sản, hỗ trợ, hàng tiêu dùng; ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, ít ô nhiễm môi trường. Vùng phía Tây sẽ tập trung thu hút đầu tư phát triển Khu công nghiệp (KCN) Long Giang, KCN Tân Phước 1, KCN Tân Phước 2, CCN Thạnh Tân, CCN An Thạnh 1, CCN An Thạnh 2, CCN Mỹ Phước Tây. Vùng phía Đông sẽ tập trung thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ về giao thông, điện, cấp nước... để phát triển KCN Dịch vụ và Dầu khí Soài Rạp; CCN Gia Thuận 1, CCN Gia Thuận 2, CCN Long Bình và CCN Mỹ Lợi; thu hút phát triển các ngành có lợi thế của vùng như cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến, lọc hóa dầu.

Bên cạnh đó, 3 vùng kinh tế cũng được định hướng phát triển lĩnh vực dịch vụ trên cơ sở liên kết, khai thác lợi thế để thu hút đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, khách sạn, nhà hàng theo hướng văn minh thương mại; khai thác phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ đa dạng gắn với phát triển các khu, CCN, khu đô thị; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ để thực hiện xã hội hóa nhằm chỉnh trang, xây dựng chợ; tiếp tục quy hoạch, mời gọi đầu tư dự án chợ, siêu thị, trung tâm thương mại phù hợp với quá trình đô thị hóa ở trung tâm 3 vùng (TX. Gò Công, TX. Cai Lậy và TP. Mỹ Tho). Liên kết phát triển du lịch trên cơ sở khai thác điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa, di tích lịch sử; đầu tư có trọng điểm, tập trung đầu tư vào kết cấu hạ tầng du lịch, tạo ra những khu du lịch trọng điểm có quy mô và sản phẩm du lịch đặc thù ở khu vực Cái Bè, TP. Mỹ Tho để phát triển lan tỏa ra các vùng và liên kết vùng trong tỉnh nhằm phát triển du lịch bền vững...

Về phát triển đô thị, Tỉnh ủy cũng xác định sẽ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và chỉnh trang, phát triển các đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị cơ bản hoàn thiện, đồng bộ tại các đô thị trung tâm của 3 vùng kinh tế, phù hợp với đặc thù, quy mô phát triển của từng vùng. Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống cấp, thoát nước; xử lý chất thải đô thị và khu, CCN. Quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị, gắn kết giữa đầu tư phát triển đô thị với quy hoạch xây dựng. Phủ kín quy hoạch nông thôn làm cơ sở từng bước phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Xây dựng đồng bộ và từng bước nâng cao chất lượng đô thị theo hướng hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị...

 
PHƯƠNG ANH

Nguồn tin: BÁO ẤP BẮC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


Danh cho quang cao 4

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 32
  • Hôm nay: 3300
  • Tháng hiện tại: 130162
  • Tổng lượt truy cập: 13481568