Người làm báo Tiền Giang


                     

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

Đăng lúc: Thứ năm - 01/04/2021 17:26
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 15 phát động và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc
về phòng chống tham nhũng
Mục đích, yêu cầu

- Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; vai trò của nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những thành tựu, kết quả, những cách làm có hiệu quả của các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Ghi nhận, biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Đề xuất những ý kiến, giải pháp có hiệu quả nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí để tổ chức thực hiện…

- Thông qua Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” góp phần tuyên truyền, triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tác phẩm tham dự Giải cần đáp ứng các nội dung sau:

- Phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, lãng phí.

 - Phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

- Phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những thành tựu, kết quả, những cách làm có hiệu quả của địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng đạo đức liêm chính. Ghi nhận, biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

- Phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới. Phản ánh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch.

- Đề xuất những ý kiến, giải pháp có hiệu quả nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí để tổ chức thực hiện.

Điều kiện đối với tác phẩm báo chí tham dự Giải:

- Các loại hình báo chí tham dự Giải gồm:  báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình).

- Các thể loại: bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, t a đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận (không nhận các video clip trên báo điện tử).

- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.

- Những tác phẩm đã tham dự các cuộc thi khác ở cấp tỉnh vẫn được quyền dự Giải (trừ các tác phẩm đạt Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) cấp tỉnh) nhưng phải ghi rõ mức giải đã đạt, đơn vị tổ chức, thời gian tổ chức giải. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả.

Một số vấn đề cần lưu ý:

+ Tác phẩm báo in gửi nguyên bản gốc hoặc photocopy (5 bản), ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải (không nhận tác phẩm đánh máy lại), thời gian không quá 5 kỳ. Đối với Tạp chí, không nhận các bài viết có nội dung như tin, bài phản ánh, phỏng vấn, điều tra... về vụ việc thời sự, chỉ nhận các bài viết mang tính nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn. Thời gian không quá 5 kỳ.

+ Tác phẩm báo điện tử in trên giấy khổ A4 từ giao diện điện tử (5 bản), ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải, kèm đường link tác phẩm (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Đối với Tạp chí điện tử, không nhận các bài viết có nội dung như tin, bài phản ánh, phỏng vấn, điều tra... về vụ việc thời sự, chỉ nhận các bài viết mang tính nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn. Thời gian không quá 5 kỳ.

+ Tác phẩm báo phát thanh, truyền hình gửi USB/ổ cứng ghi tiếng, ghi hình có lời viết và lời bình in trên giấy A4 (5 bản) kèm đường link tác phẩm trên trang điện tử của đài. Tác phẩm phát thanh và truyền hình có độ dài không quá 60 phút.

+ Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh).

Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm không đạt giải và được quyền sử dụng tác phẩm đạt giải để tuyên truyền.

Đối tượng tham dự:

- Tất cả nhà báo hoặc cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí, công dân có tác phẩm báo chí với nội dung nêu trên, được đăng, phát trong thời gian nêu ở mục 2 trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có thể gửi dự Giải.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm, phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Nhóm tác giả tối đa không quá 7 người.

- Các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội viên, đơn vị thành viên tham dự Giải.

- Thành viên Ban Giám khảo, Ban Tổ chức không được gửi tác phẩm dự Giải.

Thời gian:

- Tác phẩm dự Giải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 15-8-2019 đến 31-5-2021.

- Thời gian tiếp nhận bài: Từ ngày phát động đến ngày 31-5-2021 (tính theo dấu bưu điện) tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự Giải báo chí về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ 3, năm 2020 - 2021. Tác phẩm cần ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email… của tác giả.

Ban Tổ chức Giải xét chọn sơ khảo tác phẩm báo chí cấp tỉnh:

Thời gian:

- Tác phẩm dự Giải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 15-8-2019 đến 31-5-2021.

- Thời gian tiếp nhận bài: Từ ngày phát động đến ngày 31-5-2021 (tính theo dấu bưu điện) tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự Giải báo chí về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ 3, năm 2020 - 2021. Tác phẩm cần ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email… của tác giả.

Tiến hành từ ngày 1 – 15-6-2021 để chọn ra tác phẩm báo chí chất lượng trao giải; gửi tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trước ngày 21-6-2021.

Số lượng giải thưởng:

- Tác phẩm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích.

- Giải Tập thể: 1 giải.

Giá trị giải thưởng:

- Giải Nhất: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

- Giải Nhì: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

- Giải Ba: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Giải Tập thể: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai kế hoạch này, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Ấp Bắc, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện (tương đương) thực hiện tốt Giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; tuyên truyền, động viên đội ngũ nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia sáng tác tác phẩm tham dự giải cấp tỉnh và toàn quốc với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Hội Nhà báo tỉnh xây dựng kế hoạch phát động và hướng dẫn các chi hội đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền thể lệ “Giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên báo, đài địa phương gắn với xây dựng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên có năng lực tuyên tuyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cơ quan báo chí.

Cấp ủy huyện (tương đương) chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

 
PV

Nguồn tin: nguoilambaotiengiang.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu 


THÔNG TIN CẦN BIẾT