Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội thảo: “Nâng cao chất lượng thông tin báo chí, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào đời sống xã hội”

Đăng lúc: Thứ năm - 30/06/2011 00:52

Cùng với các cơ quan hữu quan, Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang đã phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nâng cao chất lượng thông tin báo chí, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào đời sống xã hội” tại Hội trường Báo Ấp Bắc. Với 15/21 tham luận của các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy và các nhà báo, hội viên được trình bày tại Hội thảo đã góp phần làm rõ vị trí, vai trò của báo chí và trách nhiệm của báo giới trong việc nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng là kênh thông tin quan trọng trong tiến trình đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào đời sống xã hội.

BÁO CHÍ - KÊNH THÔNG TIN QUAN TRỌNG KẾT NỐI Ý ĐẢNG - LÒNG DÂN:

Mở đầu cuộc Hội thảo, qua báo cáo đề dẫn của Nhà báo Nguyễn Văn Phước Cường, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã nhận định  rằng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của báo chí cách mạng là việc tuyên truyền góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống hiện thực. Điều đáng ghi nhận trong thời gian qua là các cơ quan báo chí trong tỉnh, những người làm báo luôn có ý thức sáng tạo qua các tác phẩm báo chí với nhiều tin bài hay, phản ảnh thiết thực, sinh động cuộc sống, gắn với việc nâng cao chất lượng đảng viên và các phong trào hành động cách mạng của quần chúng trong quá trình quán triệt, thực hiện Nghị quyết.  Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã không chỉ đăng tải nội dung văn bản Nghị quyết mà còn chủ yếu thông qua việc tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh, những cách làm mới, sáng tạo của tập thể, cá nhân, các địa phương với các chương trình hành động cụ thể của các ngành, đơn vị, địa phương, động viên mọi tầng lớp nhân dân chung sức chung lòng vì sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Bên cạnh đó các cơ quan còn quan tâm tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; phê phán kịp thời, đúng mức các hành vi vi phạm pháp luật, các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội; xây dựng đời sống lành mạnh trong nhân dân… tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ; đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng; tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo toàn diện, đúng đắn và sáng suốt của Đảng, chống lại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, với chức năng phản biện xã hội, báo chí đã phát hiện và nhân rộng sáng kiến hay, kinh nghiệm tốt từ nhân dân, phản ảnh kiến nghị của các giai tầng trong xã hội góp phần làm cho chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng từng bước thấm sâu vào lòng dân, tạo nên sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân.

TRÁCH NHIỆM CUẢ NGƯỜI LÀM BÁO:

Tiếp nối ý kiến phát biểu, Nhà báo Nguyễn Minh Trí - Trưởng Phân xã TTXVN tại Tiền Giang đã đi sâu phân tích và nhấn mạnh về trách nhiệm của người làm báo trong việc tuyên truyền  Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp chính là vinh dự và trách nhiệm chung  của các nhà báo tỉnh nhà, là trách nhiệm của người cầm bút. Vinh dự và trách nhiệm nhưng cũng đầy khó khăn và thách thức. Thách thức lớn nhất là viết thế nào, viết làm sao cho hấp dẫn độc giả, làm thế nào để các tác phẩm báo chí ngày một nâng cao về chất lượng, có sức thuyết phục mạnh mẽ, tạo được chuyển biến trong nhận thức, trong tư tưởng và hành động của mọi tầng lớp nhân dân. Nhiều vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn của cuộc sống và cần có lời giải như vấn đề tăng trưởng bền vững, việc giải quyết đầu ra cho nông sản hàng hóa, giá cả tăng mạnh, suy giảm kinh tế toàn cầu và những tác động tiêu cực lên đời sống nói chung, thực hiện Nghị quyết bằng những giải pháp gì, tháo gỡ vướng mắc ra sao, đảm bào an sinh xã hội trong tình hình hiện nay… Rèn đức, rèn nghề, trao đổi và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ là những yếu tố không thể thiếu trước đòi hỏi nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền đưa Nghị quyết Đảng vào đời sống xã hội mà mỗi nhà báo cần hết sức quan tâm. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các cơ quan thông tin đại chúng và vai trò của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp nếu được làm tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc tác nghiệp, thu thập tài liệu cần thiết cho các nhà báo để có những thông tin và định hướng đúng, kịp thời, đáp ứng được mong mỏi của mọi tầng lớp nhân dân…

Nhà báo Nguyễn Đức Lập - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Tiền Giang, Phó Tổng biên tập Báo Ấp Bắc đã nhấn mạnh đến diện mạo của báo chí Tiền Giang hiện nay khá là sôi động, góp phần quan trọng thông tin tuyên truyền về mọi lĩnh vực hoạt động của Tiền Giang kể cả mặt tích cực lẫn hạn chế. Trên cơ sở  mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của Đảng, để báo chí Tiền Giang ngang tầm và góp phần có hiệu quả trong việc đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, thiết nghĩ cần xác lập và thực hiện các trọng tâm như: bổ sung quy hoạch phát triển báo chí địa phương bằng cách phát triển đồng bộ các loại hình báo chí nhằm tạo mối tương tác, nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa trong thông tin- tuyên truyền. Đặc biệt là đầu tư con người và phương tiện cho các cơ quan báo chí…

Nhà báo Duy Sơn - Trưởng phòng Phóng viên Báo Ấp Bắc cũng đã nêu vấn đề đầu vào của các phóng viên trong việc tiếp cận với các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp là vấn đề cần đáng quan tâm, yếu tố con người của các cơ quan báo chí là quan trọng, cần phải liên tục được bồi dưỡng, rèn luyện, học tập, tiếp cận thường xuyên với các Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Song song đó đội ngũ biên tập viên, phóng viên cũng cần quán triệt, nắm vững về Nghị quyết Đảng, cụ thể là đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực mình phụ trách, để có những bài viết hay, bám sát những chuỗi thời sự, mang hơi thở cuộc sống và có tính định hướng tốt…

Với tham luận của nhà báo Cao Công Thức, Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang thì: “phải không ngừng nâng cao về bản lĩnh chính trị cũng như năng lực, đạo đức nghề nghiệp, bản thân nhà báo cần phải tích cực nghiên cứu tìm tòi để nắm chắc, hiểu sâu quan điểm lãnh đạo của Đảng, chắc lọc những tinh hoa của Nghị quyết; tránh được bệnh giáo điều, duy ý chí, xa rời thực tiễn. Nhà báo Cao Công Thức cũng tâm đắc với ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quang Nhiếp (Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản) khi ông cho rằng: “Muốn viết đúng về Đảng phải hiểu sâu về Đảng. Muốn viết hay phải yêu Đảng, phải có cảm xúc thật sự. Chúng ta cần gạt bỏ quan niệm viết về công tác xây dựng Đảng là khó. Điều quan trọng là mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo có khơi được nguồn cảm hứng, có tạo ra được sự rung động chính trị cần thiết hay không. Nếu chỉ viết bằng sự khiên cưỡng  và áp lực này, khó khăn kia, sẽ không thể có tác phẩm hay về công tác xây dựng Đảng được ”.

NHỮNG VẤN ĐỀ BÁO CHÍ CẦN QUAN TÂM:

Góp ý kiến ngắn về vấn đề này, đồng chí Ngô Duy Thượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang cho rằng việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào đời sống xã hội là việc quan trọng, cần phải quán triệt. Đối với nhà báo là làm sao nói Nghị quyết mà không phải là câu chữ của Nghị quyết nhưng phải bảo đảm đúng với nội dung của Nghị quyết đó mới là việc cần đặc biệt quan tâm đối với các cơ quan báo chí.

Các tham luận khác của các nhà báo lão thành, các phóng viên, hội viên cũng phân tích nhiều vấn đề mà hiện nay các cơ quan báo chí cần phải quan tâm như làm thế nào để mọi người hiểu, nâng cao được nhận thức, tạo sự đồng thuận để cùng ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo được sự hấp dẫn, lôi cuốn được độc giả được thể hiện qua các tác phẩm của các nhà báo …

THẠCH ANH

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 4279
  • Tháng hiện tại: 204285
  • Tổng lượt truy cập: 24966724