Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tấm lòng của quân và dân Mỹ Tho với Bác Hồ kính yêu

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/07/2011 14:04

Giữa lúc quân và dân Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang) cùng với quân và dân cả nước tập trung sức tấn công Mỹ - ngụy để thực hiện lời chúc mừng năm mới của Bác Hồ vào đêm giao thừa năm 1968 sang năm 1969.

Năm qua thắng lợi vẻ vang,
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.
Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.
Tiến lên ! Chiến sĩ đồng bào,
Bắc Nam sum họp Xuân nào vui hơn.

Lời thơ chúc Tết của Bác năm ấy là những lời hiệu triệu, động viên, như hồi kèn xung trận, giục giã quân và dân cả nước nói chung, quân và dân Tiền Giang nói riêng quyết không ngại hy sinh gian khó, đoàn kết một lòng chiến đấu chống Mỹ - ngụy đến cùng để giành lấy độc lập, tự do, thống nhất đất nước, rước Bác vào thăm cho thỏa lòng mong ước. Nào ngờ, chưa tròn một năm thì Bác đã ra đi vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, sau một cơn đau tim nặng.

Bác ra đi đã để lại trong lòng quân và dân Tiền Giang nỗi tiếc thương vô hạn. Nghe tin Bác mất, các tầng lớp nhân dân Tiền Giang rất xúc động nghẹn ngào nước mắt trào dâng.

Trước lúc đi xa, Bác còn để lại cho đồng bào ta bản Di chúc thiêng liêng lịch sử làm xúc động lòng người. Trong những ngày lễ truy điệu Bác tại Thủ đô Hà Nội, chiến sĩ và đồng bào Tiền Giang, có cả gia đình binh lính, sĩ quan ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn công khai mở Đài Phát thanh Hà Nội, Đài Phát thanh Giải phóng để nghe Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trang trọng đọc tại lễ truy điệu Hồ Chủ tịch.

Trong giờ phút thiêng liêng nầy, quân và dân Tiền Giang ngậm ngùi tiếc thương vô hạn vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc ta. Di chúc của Người đã căn dặn: “Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đoàn kết một lòng, quyết tâm chiến đấu, đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào để giành lấy độc lập, tự do, Bắc Nam sum họp một nhà”. Di chúc của Người có đoạn viết: “Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng nhân dân ta luôn theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”, “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười  ngày nay.

Về việc riêng, Bác còn căn dặn: “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”. Bác còn dặn tiếp: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
 

Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh  -  Ảnh: Nguyễn Sơn

Lời kêu gọi và điếu văn đọc tại lễ truy điệu Bác có đoạn viết: “Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta:  Hãy nén đau thương, anh dũng phấn đấu, hăng hái vươn lên, đạp bằng mọi trở lực, chông gai, quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, thực hiện lời thề danh dự trong giờ phút thiêng liêng nầy”. Đáp lại lời kêu gọi ấy, quân và dân Tiền Giang đoàn kết chiến đấu tiêu diệt nhiều sinh lực Mỹ - ngụy, diệt nhiều đồn bót địch, mở rộng vùng giải phóng. Đồng bào vùng giải phóng và vùng bị địch kềm kẹp bằng nhiều hình thức lập bàn thờ để tưởng niệm Bác. Nhiều nơi lập phủ thờ Bác. Ở cù lao xã Tân Phong thuộc huyện Cai Lậy, vùng bị địch kềm kẹp ông Tám Thanh Bình lập bàn thờ Bác, hàng năm cứ đúng ngày mùng 2 tháng 9 là ông tổ chức giỗ Bác, mời bà con xóm, ấp, cán bộ tới dự lễ để nghe ông đọc Di chúc Bác Hồ. Ai nấy đều xúc động, quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác. Nhân dân xã Hậu Mỹ Bắc, Tân Hưng, Tân Thạnh huyện Cái Bè đã dựng phủ thờ Bác, hàng đêm đốt nhang và tổ chức lễ giỗ để tưởng nhớ công ơn trời biển của Người.

Thực hiện Di chúc của Bác cùng với quân và dân miền Nam, quân và dân Tiền Giang tiến công địch giải phóng hoàn toàn tỉnh nhà vào ngày 30-4-1975. Sau ngày giải phóng, các tầng lớp nhân dân Tiền  Giang tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày ra đi tìm đường cứu nước và 121 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch, nhân dân Tiền Giang cùng với cả nước tiếp tục ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Qua hơn 4 năm “Học tập và làm theo” (2007-2011) đã được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức Nhà nước và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc lời dạy của Bác là “Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” đã có sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều tấm gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, những mô hình làm kinh tế có hiệu quả cũng đã xuất hiện khắp nơi tạo không khí phấn khởi, từng bước được phát huy và nhân rộng. Các tệ nạn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu xa rời quần chúng đã được đẩy lùi một bước.

Ngày 14-5-2011, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác thể hiện cụ thể trong công việc hàng ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp… Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi thiết thực cụ thể. Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay… Học tập tấm gương của Bác là nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả; từ việc nhỏ đến việc lớn đều phải quan tâm; đặc biệt là phải gần dân theo sát với dân để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân mà kịp thời giải quyết mọi việc bức xúc của nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng ở Đảng, ở chính quyền. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên nhà nước các  cấp phải ra sức học tập thấm nhuần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đại hội lần thứ IX của tỉnh và của các cấp trong tỉnh đồng thời tổ chức học tập cho các tầng lớp nhân dân thông suốt để cùng nhau thực hiện nhằm đưa Nghị quyết lần thứ XI của Đảng đi vào cuộc sống xã hội.

Người đứng đầu các ngành, các cấp cần có chương trình học tập và kế hoạch hoạt động cụ thể, gương mẫu thực hiện nghị quyết, đề ra các chỉ tiêu, biện pháp đồng bộ, khả thi đưa nghị quyết đi đến thắng lợi nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Học  tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng được tốt trong nội bộ Đảng, Nhà nước và ngoài xã hội là góp phần tích cực vào việc chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu… nhằm phát huy cái đẹp, dẹp cái xấu để xây dựng Đảng và Nhà nước ta thật sự vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”.

MINH THÔNG

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 30
  • Khách viếng thăm: 28
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 3395
  • Tháng hiện tại: 44858
  • Tổng lượt truy cập: 24274952