Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/02/2015 17:32
Nhiệm kỳ 5 năm (2010- 2015) khóa IX Hội Nhà báo Việt Nam đang bước gần tới đích. Dự kiến đến tháng 8 này, những người làm báo Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020 để đánh giá những gì đã làm được, và chuẩn bị hành trang mới để đồng hành cùng đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Nhân dịp Xuân Ất Mùi, đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam- đã trả lời phỏng vấn của Báo Nhà báo & Công luận về công tác Hội trước thềm Đại hội lần thứ X, Hội Nhà báo Việt Nam.

+ Phóng viên: Thưa đồng chí Chủ tịch! Chúng ta đang nỗ lực bước vào những ngày tháng sôi động để hoàn thành thắng lợi chương trình hành động - nghị quyết toàn khóa của nhiệm kỳ Đại hội IX (2010-2015) Hội Nhà báo Việt Nam. Với sự khởi sắc của những hoạt động thiết thực và hiệu quả trong gần 5 năm qua, xin đồng chí Chủ tịch đánh giá về những dấu ấn quan trọng trong hoạt động của nhiệm kỳ này?
 
Đồng chí Chủ tịch Thuận Hữu: Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế 5 năm qua diễn biến hết sức phức tạp, tác động mạnh mẽ tới đời sống xã hội nói chung và báo chí nói riêng, nhưng báo chí và đội ngũ người làm báo vẫn phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giới báo chí nhận thức rõ thời cơ và thách thức, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đội quân xung kích trên mặt trận văn hóa- tư tưởng, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cách mạng. Hội Nhà báo thể hiện rõ hơn vai trò của một tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp, nâng cao vị trí, hiệu ứng hoạt động, sức lan tỏa của mình.
 
7 nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ IX hồi tháng 8 năm 2010 được các cấp Hội triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt được những kết quả thiết thực, dù thực sự chưa được như mong muốn. Nhờ nỗ lực chung của các cấp Hội, nhờ sự đoàn kết, nhất trí và tinh thần trách nhiệm cao của Lãnh đạo, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội trong chỉ đạo và điều hành, bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác báo chí, về hoạt động của Hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2010- 2015, mà vai trò, vị thế, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội được nâng lên đáng kể. Cơ quan Trung ương Hội cũng có rất nhiều cố gắng, cố gắng trong mọi mặt công tác, từ việc triển khai đầy đủ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành, tới việc chủ động triển khai công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, mở lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, với số lượng kỷ lục- 87 lớp trong năm 2014, tổ chức nhiều hoạt động xã hội đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, làm công tác từ thiện v.v... 
 
Hoạt động Hội có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, làm hạn chế việc phát huy vai trò của Hội. Đặc biệt, với kết quả từ cuộc gặp làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với lãnh đạo Hội Nhà báo ngày 23/7/2013, nhiều kết luận quan trọng của Thủ tướng đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động Hội trước mắt cũng như lâu dài, nên công tác Hội sôi động hơn, hiệu quả hơn.

Chủ tịch HNB VN Thuận Hữu tiếp Phó Chủ tịch HNB Cuba
trong chuyến thăm Việt Nam tháng 10 năm 2014
+ Phóng viên: Chủ tịch vừa nhắc tới kết quả của cuộc làm việc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 27/3/2013. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về những tinh thần quan trọng trong kết luận của Thủ tướng với giới báo chí Việt Nam?
 
Đồng chí Chủ tịch Thuận Hữu: Người đứng đầu Chính phủ đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm hơn tới hoạt động của Hội Nhà báo địa phương, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần, phương tiện làm việc và nhân sự chuyên trách công tác Hội. Đặc biệt Thủ tướng đã chỉ đạo để các cấp Hội áp dụng chung Điều lệ Hội, tạo sự thống nhất trong hoạt động Hội, phục vụ tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của tổ chức duy nhất của người làm báo Việt Nam. Và trên thực tế mọi mặt đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Đến nay, các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tương đối ổn định về quy mô, tổ chức, được bố trí Văn phòng và cán bộ chuyên trách. Hầu hết các tổ chức Hội cơ sở đều gắn bó, tích cực tham gia công tác chung của Hội Nhà báo Việt Nam.
 
Hoạt động của các cấp Hội địa phương thời gian qua có những nét mới là gắn bó với nhau, với Trung ương Hội chặt chẽ hơn, triển khai tích cực và có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Trung ương Hội, tạo thành một khối thống nhất, đoàn kết của người làm báo cả nước. 10 Cụm thi đua của 63 Hội tỉnh, thành phố được thành lập theo khu vực địa lý tổ chức hoạt động đều, có tác dụng thúc đẩy công tác Hội một cách tập thể. Ngày càng nhiều cấp Hội địa phương có tác giả, tác phẩm báo chí đoạt giải cao trong Giải Báo chí Quốc gia. Do các cấp Hội có nhiều nỗ lực, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình đối với địa phương nên lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm hơn, tạo điều kiện tốt hơn cho Hội hoạt động.
 
Tựu chung, Hội của chúng ta được thành lập và hoạt động cũng chỉ để cùng nhau thực hiện tốt nhất nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Có sự thống nhất về nguyên tắc tổ chức, đoàn kết trong tư tưởng thì mới có thống nhất, thành công trong hành động. Hội chúng ta đang đi theo hướng đó.
 
+ Phóng viên: 5 năm qua, hoạt động Hội các cấp đã thực sự có nhiều khởi sắc, tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, một phần việc quan trọng nữa của Hội Nhà báo Việt Nam: Tham gia công tác chỉ đạo, quản lý báo chí còn chưa thực sự đạt hiệu quả cao. Đồng chí đánh giá về vấn đề này thế nào? Còn điều gì đồng chí thấy cần phải tiếp tục tăng cường để nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác quản lý báo chí của Hội, nhất là khi Hội nghị T.Ư lần thứ 10 (khóa XI) của Ban Chấp hành T.Ư Đảng vừa bàn về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025? 
 
- Đồng chí Chủ tịch Thuận Hữu: Theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội Nhà báo Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. Thời gian qua, Hội tăng tính chủ động tham gia với các cơ quan Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xây dựng chính sách, cơ chế quản lý, đánh giá và sử dụng cán bộ hoạt động trên lĩnh vực báo chí,...  quản lý các nhà báo một cách hệ thống trong cả nước. Vai trò của Hội cũng đã được thể hiện trong việc tham gia góp ý xây dựng quy hoạch báo chí, xây dựng chính sách về kinh tế báo chí, mô hình tổ chức các cơ quan báo chí. Một kết quả cụ thể là Hội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí đề xuất được Quốc hội chấp thuận giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với báo in từ 25% xuống còn 10% góp phần giải quyết khó khăn cho hoạt động báo chí. Hội đã tham gia xây dựng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, Quy hoạch hệ thống phát thanh, truyền hình, quy hoạch báo in, dự án sửa đổi Luật Báo chí, Nghị định thay thế Nghị định 88, Nghị định 45 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Quy chế người phát ngôn, Quy chế văn phòng đại diện và phóng viên thường trú, Luật Quảng cáo...
 
Lãnh đạo Hội Trung ương cũng đã tham gia chủ trì các cuộc giao ban báo chí hàng tuần và lãnh đạo Hội địa phương tham gia giao ban hàng tháng, có tham gia đóng góp ý kiến vào việc chỉ đạo thông tin, quản lý các hoạt động báo chí, nhưng vai trò của các cấp Hội trong lĩnh vực này nhìn chung còn hạn chế. Chính vì thế, Hội nghị tổng kết công tác Hội tại Khánh Hòa tháng 4 năm 2013 đã nhất trí lấy chủ đề tăng cường vai trò của Hội trong công tác chỉ đạo và quản lý báo chí, và từ đó, các cấp Hội quan tâm hơn tới công tác này. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan triển khai một số công tác báo chí trọng tâm như: Quy hoạch báo chí, sửa đổi Luật Báo chí... đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương X vừa qua.
 
+ Phóng viên: 5 năm tới là thời gian đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển quan trọng mang tính bước ngoặt, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đồng chí, đội ngũ người làm báo nói chung, Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng cần phải chuẩn bị những hành trang gì để có thể phát huy được vai trò, vị thế của mình?
 
Đồng chí Chủ tịch Thuận Hữu: Trong sự đổi mới mạnh mẽ của đất nước nói chung và báo chí nói riêng, tôi cho rằng, Hội Nhà báo Việt Nam với tư cách là tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, tại Đại hội lần thứ X sắp tới cần nghiên cứu, đề ra chương trình nghị sự mới, tích cực, chủ động để trưởng thành mạnh mẽ về mặt tổ chức, tiếp tục có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng đất nước.
 
Nhiệm vụ chung đặt ra cho đội ngũ người làm báo nói chung, Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng trong 5 năm tới là: Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với các hoạt động Hội; Các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương quan tâm hơn nữa tới việc xây dựng và củng cố các tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng vững vàng về tư tưởng, chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng; Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp, mang tính đặc thù của Hội, quan tâm hơn nữa tới việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên. Trong cuộc sống và trong tác nghiệp báo chí, người làm báo phải luôn đề cao ý thức thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo có chất lượng cao theo kịp yêu cầu phát triển của thời đại, phục vụ tốt nhất lợi của dân tộc, Nhà nước và nhân dân.
 
+ Phóng viên: Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với Hội Nhà báo Việt Nam. Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam sẽ phải tập trung vào những nhiệm vụ gì để hoàn thành tốt một năm nhiều việc như năm 2015, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Chủ tịch Thuận Hữu: Cơ quan Trung ương Hội là cơ quan tham mưu, giúp việc, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Hội, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội. Năm 2015 thực sự có nhiều việc lớn, quan trọng như tổ chức Hội báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015 trong nửa đầu tháng 2, kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội 21/4, 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2015- 2020 vào tháng 8, sau đó đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần thứ 18, dự kiến vào tháng 11. Những việc rất lớn.
 
Tất nhiên, để làm tốt những công việc đó, Cơ quan Trung ương Hội cần tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy trong cơ quan, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng cán bộ, hiệu quả công tác. Các ban, đơn vị, cán bộ, đảng viên đoàn kết, nhất trí, khắc phục yếu kém, phấn đấu thực hiện tốt nhất chương trình công tác năm 2015 do Đảng đoàn, Ban Chấp hành Hội đề ra, các chương trình và kế hoạch công tác của Cơ quan và đơn vị.
 
Năm 2014, Cơ quan Trung ương Hội đã hoàn thành tốt một khối lượng công việc rất lớn. Tôi hy vọng rằng tiếp tục phát huy thành công đó, Hội chúng ta tiếp tục gặt hái nhiều thành công to lớn hơn.
 
+ Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch!
 
 
LAN ANH- NGỌC LÀNH (Thực hiện)

Nguồn tin: congluan.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 24
  • Khách viếng thăm: 23
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1121
  • Tháng hiện tại: 59175
  • Tổng lượt truy cập: 24527369