Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thể lệ Cuộc thi viết tìm hiểu 85 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng

Đăng lúc: Thứ bảy - 15/08/2015 16:17
Thực hiện Kế hoạch số 259-KH/BDVTU ngày 15/6/2015 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Tìền Giang về việc phát động cuộc thi viết tìm hiểu 85 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng; Ban Tổ chức cuộc thi ban hành thể lệ như sau:

Điều 1: Đối tượng dự thi

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; giáo viên, sinh viên; đoàn viên, hội viên; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; doanh nhân; người dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

- Có độ tuổi từ 18 trở lên;

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký cuộc thi không được tham gia bài dự thi.

Điều 2: Qui định về bài dự thi

- Bài dự thi phải ghi rõ và đầy đủ vào trang đầu của bài dự thi các thông tin cá nhân của người dự thi, như sau: họ tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), giới tính, nghề nghiệp, đơn vị học tập (làm việc hoặc địa chỉ thường trú) số điện thoại bàn hoặc di động (nếu có) để Ban Tổ chức tiện liên hệ khi cần thiết hoặc mời trao giải thưởng.

 - Bài dự thi phải trình bày sạch, rõ ràng; viết tay hoặc đánh máy vi tính font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, trình bày màu hoặc trắng đen; đóng thành tập với đầy đủ các câu hỏi và câu trả lời theo thứ tự câu hỏi do Ban tổ chức cuộc thi yêu cầu. Khuyến khích bài thi có hình ảnh minh họa sát nội dung, gắn liền thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị (không phải là nội dung hư cấu, tự đặt ra theo ý nghĩ cá nhân; không khuyến khích bài thi sao chép nội dung, hình ảnh từ internet, hoặc có sự sao chép giống nhau giữa các bài dự thi).

- Bài dự thi đạt yêu cầu nội dung phải đảm bảo trả lời đầy đủ 2 phần sau:

+ Phần thứ nhất: Người dự thi phải trả lời đầy đủ 4 câu hỏi theo qui định của Ban Tổ chức. Câu trả lời thể hiện bằng tiếng Việt.

+ Phần thứ hai: Phần viết ngắn giới thiệu về một tấm gương hoặc một mô hình điển hình về “Dân vận khéo” ở khu dân cư (cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang mà mình biết; độ dài bài viết này từ 800 từ đến 1.500 từ. (Bài viết là mẫu chuyện có thật và là bài viết chưa đạt giải I, II, III ở các cuộc thi khác từ cấp tỉnh trở lên).

* Tài liệu chính để nghiên cứu, tham khảo, bao gồm:

- Các tài liệu nghiên cứu, tập bài giảng, giáo trình về công tác dân vận, về Tư tưởng Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia hoặc Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

- Các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; văn bản của Chính phủ, bộ ngành về công tác dân vận sau 30/4/1975.

- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống dân vận của Đảng và các tài liệu truyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống dân vận của Đảng những năm trước.

- Những kết quả công tác dân vận, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị trong những năm qua.
- Các tài liệu, bài viết khác có liên quan.

Điều 3: Thời gian phát động, nhận bài dự thi, chấm, công bố kết quả thi, tổng kết và trao giải thưởng

- Thời gian phát động: Đầu tháng 8/2015.

- Thời gian nhận bài thi: Hạn chót 15/11/2015 (căn cứ dấu bưu cục đối với các bài dự thi gửi qua bưu điện).

- Thời gian chấm thi:  Từ 16/11 – 30/12/2015.

- Thời gian tổng kết, trao thưởng: Nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/2016).

Điều 4: Địa điểm nhận bài dự thi

* Bài dự thi của cá nhân gửi trực tiếp (hoặc của các cơ quan, đơn vị, địa phương tập hợp từ các cá nhân vào đơn vị tập thể), xin gửi về địa chỉ sau:
- Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang, địa chỉ: số 2 - đường 30/4 - phường I, TP. Mỹ Tho; điện thoại Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy: 0733.873239
- Ban Dân vận các huyện, thành, thị ủy.

* Mọi thắc mắc cần trao đổi, xin liên hệ:

- Đ/c Lê Hoàng Vân, Trưởng phòng Mặt trận - Đoàn thể, Ban Dân vận Tỉnh ủy; điện thoại di động 0913694967

- Đ/c Huỳnh Văn Tân, Chánh Văn Phòng, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; điện thoại di động: 0919141552

Điều 5: Giải thưởng

* Giải tập thể (dành cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia phát động cuộc thi, có số lượng bài dự thi nhiều và đạt chất lượng):

- 1 giải nhất: 2.000.000 đồng/giải.

- 1 giải nhì: 1.500.000 đồng/giải.

- 1 giải ba: 1.200.000 đồng/giải.

- 5 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.
 
* Giải cá nhân:

- 1 giải nhất, 3.000.000 đồng/giải.

- 3 giải nhì, 1.500.000 đồng/giải.

- 4 giải ba, 1.000.000 đồng/giải.

- 20 giải khuyến khích, 500.000 đồng/giải.

Điều 6: Thông báo kết quả và trao thưởng

- Kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ thông báo chính thức trên Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, trang tin điện tử của các sở ngành có liên quan và Thông tin công tác dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- Thời gian, địa điểm tổ chức trao giải sẽ do Ban Tổ chức quyết định (dự kiến vào dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng, 03/02/2016).

- Khi đến nhận giải thưởng, người trúng thưởng cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân (đối với sinh viên, người dân) hoặc giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị nơi người dự thi công tác, làm việc, học tập (đối với thí sinh là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang,…).

 Nếu người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp đến nhận giải thưởng thì có thể ủy quyền cho người khác nhận thay (Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan, đơn vị hoặc của chính quyền nơi cư trú). Trường hợp đặc biệt, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ gửi tiền thưởng qua bưu điện.

- Người đoạt giải đến nhận thưởng tự túc kinh phí đi lại.

- Tùy theo chất lượng và số lượng bài dự thi, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh số lượng giải thưởng.  

Điều 7: Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký và được triển khai đến các cơ quan có liên quan, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Việc sửa đổi nội dung của thể lệ (nếu cần) do Ban Tổ chức cuộc thi ban hành bằng văn bản. 


------------------
 
 
CÂU HỎI THI VIẾT
TÌM HIỂU 85 NĂM TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930-15/10/2015)
--------
 
1.     Anh (chị) hãy cho biết vì sao có Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam và Ngày Dân vận của cả nước?

2.     Hãy nêu các nguyên tắc về đại đoàn kết toàn dân tộc và nội dung biểu hiện về “phong cách làm việc quần chúng” theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, anh (chị) hãy nêu thực trạng và đề xuất giải pháp để tiếp tục xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hiện nay?

3.     Trình bày những quan điểm của Đảng ta hiện nay về công tác dân vận trong tình hình mới. Anh (chị) tâm đắc nhất nội dung nào trong các quan điểm đó, vì sao?

4.     Trình bày các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở? Để phát huy dân chủ, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng họp lệ kỳ của Tổ nhân dân tự quản (Tổ dân phố, chi đoàn, chi hội, công đoàn), anh (chị) có đề xuất giải pháp gì?

5.     Anh (chị) hãy giới thiệu về một tấm gương hoặc mô hình điển hình về “Dân vận khéo” ở khu dân cư (cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang mà mình biết (bài viết có độ dài khoảng 800 đến 1500 từ, là mẫu chuyện có thật).

 
Ban Tổ chức cuộc thi.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 103
  • Khách viếng thăm: 80
  • Máy chủ tìm kiếm: 23
  • Hôm nay: 7969
  • Tháng hiện tại: 34023
  • Tổng lượt truy cập: 24502217