Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiền Giang ra sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đăng lúc: Thứ hai - 18/05/2020 20:28
4 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đề ra nhiều giải pháp cụ thể, sát hợp, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, tạo nên kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc
qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05  -  Ảnh: P. Mai
TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TRONG NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG

Đảng bộ tỉnh Tiền Giang xác định thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tỉnh ủy xem đây là một trong những giải pháp để giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể được thực hiện nghiêm túc. Trong sinh hoạt, gắn nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; có tác dụng cảnh báo, răn đe, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.


Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng và nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa sai phạm; cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện sát với chức trách, nhiệm vụ và báo cáo chi bộ, cấp ủy để kiểm tra, giám sát; đồng thời, nâng cao đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương; tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm, phức tạp ở cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là với các lĩnh vực nhạy cảm, nhiều vấn đề tiêu cực, tồn đọng, gây bức xúc trong dư luận được quan tâm giải quyết. Qua đó, khẳng định sự kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là gắn với giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian qua...  
Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn và triển khai sâu rộng nội dung Chỉ thị 05. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch toàn khóa và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05; ban hành các nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cấp ủy, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Đồng thời, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm. 100% các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực, chủ động tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị 05 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thông qua các hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép thông qua các hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng; hội nghị sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, chuyên môn.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề các năm được các tổ chức Đảng, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng, phong phú.

Công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, lãng phí của các cấp ủy gắn với thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Bên cạnh thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch, còn lồng ghép vào các cuộc kiểm tra, giám sát khác của cấp ủy. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phụ trách địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 05. Qua đó, kịp thời chỉ đạo, tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào cuộc sống, Đảng bộ tỉnh Tiền Giang xác định học tập và làm theo Bác của mỗi tập thể, cá nhân phải bằng việc làm cụ thể, thiết thực, “học tập” phải đi đôi với “làm theo”, phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các chi, đảng bộ chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được phân công, tổ chức hội nghị để cá nhân báo cáo trước tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị về kết quả làm theo và tiếp thu ý kiến đóng góp đối với bản thân. Từng cán bộ, đảng viên đều lấy ý kiến góp ý của cấp ủy nơi cư trú. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Nét nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 ở tỉnh ta là các cấp ủy tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri; chỉ đạo UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua đối thoại, nhiều ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân được giải đáp, giải quyết thỏa đáng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền. Đến năm 2020, việc thực hiện Chỉ thị 05 trở thành phong trào thi đua sôi nổi của mỗi ngành, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

XUẤT HIỆN NHIỀU GƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Qua thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; nội dung, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tự giác học tập trước, làm theo trước để nêu gương cho cấp dưới noi theo.


Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội
tỉnh trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc qua 2 năm
thực hiện Chỉ thị 05  -  Ảnh: P. Mai
Qua đó, trong nội bộ Đảng và nhân dân xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, toàn tỉnh có 16 tập thể và 26 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng; đặc biệt có 1 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc; nội dung kiểm điểm tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, quy chế làm việc, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định về nêu gương.

Đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, ngoài các nội dung kiểm điểm theo quy định, Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp gợi ý kiểm điểm các nội dung về vai trò lãnh đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; thực hiện quy chế làm việc..., góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm.

Kết quả, năm 2016, Đảng bộ tỉnh có 19,94% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 43,75% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7,75% hoàn thành nhiệm vụ và 0,88% yếu kém. Năm 2017, có 16,54% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 43,26% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6,67% hoàn thành nhiệm vụ và 0,74% yếu kém.

Năm 2018, có 18,64% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 75,31% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5,54% hoàn thành nhiệm vụ, 0,51% không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2019, có 19,57% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 75,57% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5,77% hoàn thành nhiệm vụ.

Một trong những nội dung được quan tâm thực hiện là gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống. Trong 4 năm qua, học tập và làm theo Bác trở thành động lực để các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ nông nghiệp sang thương mại - dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng. Cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất được đầu tư, nhiều mô hình kinh tế mới đưa vào sản xuất, các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân được quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, diện mạo tỉnh Tiền Giang có nhiều khởi sắc.

 
LÊ VĂN TÝ

Nguồn tin: BÁO ẤP BẮC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 73
  • Khách viếng thăm: 41
  • Máy chủ tìm kiếm: 32
  • Hôm nay: 1602
  • Tháng hiện tại: 260812
  • Tổng lượt truy cập: 25333720