Người làm báo Tiền Giang


                     

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

"Cán bộ Tuyên giáo là chiến sĩ dũng cảm, kiên trung trên mặt trận tư tưởng - văn hóa"

Đăng lúc: Thứ hai - 01/08/2022 14:32
Những thành tựu cách mạng vĩ đại của Đảng ta suốt hơn 92 năm qua có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo của Đảng, trực tiếp là những người làm công tác tuyên giáo. Cán bộ Tuyên giáo không phải là “Quan cách mạng”, mà là những chiến sĩ dũng cảm, kiên trung trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, như Bác Hồ từng nói: “Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”…

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”
cho các cá nhân
Trải qua 92 năm với nhiều biến cố và bước ngoặt của đất nước, đi cùng với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc, ngành Tuyên giáo của Đảng đã nhiều lần thay đổi tên gọi để thích ứng với bối cảnh từng giai đoạn, nhưng bản chất và sứ mệnh lịch sử không hề thay đổi.

NHỚ MÃI VỀ NGÀY 1-8 HÀO HÙNG

Ngay khi Đảng vừa mới ra đời, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng với các bậc tiền bối cách mạng của Đảng đã rất quan tâm và sớm thành lập cơ quan lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng, xem đây là một chiếc chìa khóa bảo đảm cho sự lãnh đạo cách mạng thắng lợi của Đảng ta.

Chỉ 6 tháng sau khi Đảng ra đời, nhân Ngày Quốc tế đỏ (1-8-l930), Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết.

Ngày 1-8 hào hùng đó, sau này được Đảng ta quyết định là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo. Lực lượng làm công tác tuyên truyền, cổ động đã cùng toàn Đảng, toàn dân lấy vũ khí tư tưởng kết hợp với các hình thức, các lực lượng để đấu tranh chống đế quốc, phong kiến, đòi dân chủ, dân sinh, dân quyền, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; phối hợp, kết hợp đấu tranh chính trị tư tưởng với đấu tranh quân sự, đấu tranh ngoại giao…

Đã có biết bao chiến sĩ tuyên truyền, cổ động của Đảng đã không ngại gian khổ, hy sinh, bám dân, bám phong trào, gan góc chiến đấu, đưa đường lối của Đảng đến với quần chúng công - nông - trí thức, thắp lên trong họ niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, vào thắng lợi ngày mai của Đảng, của dân tộc. Biết bao chiến sĩ tuyên truyền, cổ động của Đảng đã ngã xuống trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh; trong khởi nghĩa Nam kỳ 1940…

Nhiều cán bộ tuyên truyền, cổ động của Đảng đã cùng đồng chí, đồng bào biến cái chết thành sự sống bất diệt; biến nhà tù đế quốc, thực dân bạo tàn thành trường học chủ nghĩa cộng sản; lấy nhà máy, hầm mỏ, ruộng đồng, làng bản… để rèn luyện ý chí lao động và chiến đấu kiên cường, nơi gắn bó máu thịt, sống còn giữa Đảng với nhân dân.

Phát huy truyền thống oanh liệt đó, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những người làm công tác tuyên giáo luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua hiểm nguy, khó khăn, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15 khóa II, với “Đề cương cách mạng miền Nam”, góp phần nhen nhóm ngọn lửa đấu tranh, bùng lên phong trào “Đồng khởi”, “Diệt ác, phá kìm”, phá ấp chiến lược, đẩy mạnh phong trào “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”, “Bám thắt lưng địch mà đánh”, thi đua trở thành Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt ngụy…

Lịch sử dân tộc và của Đảng mãi khắc ghi sự đóng góp quan trọng của lực lượng tuyên giáo trên các chiến trường, nơi đô thị, thôn quê, góp phần làm nên những trận thắng vang dội ở các chiến trường miền Nam: Bình Giã, Ấp Bắc, Núi Thành, cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Đường Chín - Khe Sanh, Thành cổ Quảng Trị….

Lực lượng tuyên giáo đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm thất bại các “chiến lược” của nhiều đời tổng thống Mỹ: “Chiến tranh đơn phương”, “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”, tiếp đó là Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện trọn vẹn ý nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc, của bao Anh hùng, liệt sĩ.

 “ĐI TRƯỚC, ĐI CÙNG  VÀ ĐI SAU”

Những năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh Tiền Giang đã bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo các cấp định hướng và cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2021, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang đã nhấn mạnh: Cần xác định phương châm của ngành Tuyên giáo là phải “Đi trước, đi cùng và đi sau”, nghĩa là đi trước mở đường, định hướng tuyên truyền và tổng kết.

Cụ thể, tiếp tục làm thật tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo trong việc triển khai thực hiện các quyết định, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng hệ thống tuyên giáo trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng tư tưởng và tổ chức hoạt động nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quê hương; tham mưu trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng trên địa bàn tỉnh, xây dựng Phòng Truyền thống của Tỉnh ủy; chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với cách làm bài bản, khoa học, phù hợp với thực tế địa phương, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, hoạt động văn hóa - văn nghệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Với những thành tích, kết quả đạt được trong suốt những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng các phần thưởng cao quý. Nhiều đồng chí trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mới đây nhất, tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (năm 2020); Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 (năm 2021).

 
HỒNG LÊ (tổng hợp)

Nguồn tin: BÁO ẤP BẮC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu 


THÔNG TIN CẦN BIẾT