Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Bộ đội Biên phòng Tiền Giang vững mạnh toàn diện

Đăng lúc: Thứ năm - 28/02/2019 14:53

Xây dựng Bộ đội Biên phòng Tiền Giang vững mạnh toàn diện

NGUYỄN VĂN DANH
(Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang)

Đồng chí Nguyễn Văn Danh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác ứng phó
với cơn bão số 16 (Tembin) năm 2017
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, của Nhà nước, là thành phần quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam; là lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh, đối ngoại biên phòng, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Cách đây 60 năm, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 58 và Thủ tướng Chính phủ có Nghị định 100 ngày 3-3-1959 về thành lập lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng, lấy tên là Công an nhân dân vũ trang. Nghị định 100 nêu rõ: “Thống nhất các đơn vị bộ đội đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, giới tuyến và các đơn vị công an biên phòng, cảnh sát vũ trang thành một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa lấy tên là Công an nhân dân vũ trang, đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an”.

Tiếp đến, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 22 ngày 10-10-1979 về việc chuyển giao nhiệm vụ và lực lượng Công an nhân dân vũ trang sang Bộ Quốc phòng, Nghị quyết nêu rõ: “Chuyển giao sang Bộ Quốc phòng và chuyển thành BĐBP toàn bộ lực lượng và tổ chức Công an nhân dân vũ trang bao gồm các đơn vị chiến đấu ở biên giới, bờ biển, hải đảo và trên chiến trường Campuchia, các cơ quan, nhà trường, các cơ sở vật chất kỹ thuật của lực lượng Công an nhân dân vũ trang...”.

Sau 20 năm, lực lượng mang tên “Công an nhân dân vũ trang” thuộc Bộ Công an chính thức đổi tên thành “Bộ đội Biên phòng” thuộc Bộ Quốc phòng, nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu, phát huy sở trường của các lực lượng, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, đánh bại mọi âm mưu, hành động xâm lược của kẻ thù.

Từ khi được thành lập (ngày 3-3-1959), nước ta chính thức có một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác nội địa, biên phòng, tập trung thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; đây là mốc lịch sử đánh dấu sự khai sinh của một lực lượng vũ trang cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập, có ý nghĩa vô cùng to lớn về sự phát triển của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bởi, theo Bác Hồ: “Thành lập được Công an nhân dân vũ trang là một thành công lớn về đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa bộ đội và công an. Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ. Công an và bộ đội phải cảnh giác, phải biết trấn áp kẻ thù bên trong và kẻ địch bên ngoài. Kẻ địch bên trong là bọn phản động, bọn phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; kẻ địch bên ngoài là bọn đế quốc, bọn xâm lược. Chống bọn xâm lược, bọn phá hoại là nhiệm vụ của Quân đội, của Công an nói riêng, của nhân dân nói chung; Quân đội và Công an phải dựa vào nhân dân mới hoàn thành được nhiệm vụ”. Bác Hồ cũng đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) Công an nhân dân vũ trang: “Đoàn kết, cảnh giác. Liêm chính, kiệm cần. Hoàn thành nhiệm vụ. Khắc phục khó khăn. Dũng cảm trước địch. Vì nước quên thân. Trung thành với Đảng. Tận tụy với dân”, đây cũng chính là phương châm tư tưởng và hành động của các thế hệ CB-CS Công an nhân dân vũ trang trước đây và của lực lượng BĐBP ngày nay.

Tuy đã có thay đổi, chuyển giao về tổ chức, biên chế hay điều chỉnh một phần chức năng, nhiệm vụ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần dạy bảo, Công an nhân dân vũ trang trước đây và BĐBP ngày nay luôn phấn đấu vượt qua những chặng đường đầy gian lao, thử thách và đã phát triển nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh Quốc gia với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát huy bản chất, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vũ trang bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc... Hằng năm, cứ đến ngày 3-3, cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc đều hướng về Ngày truyền thống BĐBP và Ngày Biên phòng toàn dân để ôn lại truyền thống, ý chí chiến đấu, chung sức xây dựng sự nghiệp biên phòng ngày càng vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc lãnh thổ biên giới của Tổ quốc.

Thực hiện công cuộc đổi mới và xây dựng quê hương Tiền Giang giàu đẹp, vì mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, CB-CS BĐBP đã luôn kiên định, giữ vững quan điểm, lập trường giai cấp, phát huy tốt vai trò chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh; làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng.

“Xây dựng nền biên phòng toàn dân”; tích cực xây dựng BĐBP theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng cao, số lượng phù hợp, tổ chức hợp lý”, kết hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống có hiệu quả hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch...

Hình ảnh người chiến sĩ biên phòng như: “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Hình ảnh chiến sĩ biên phòng nơi đầu sóng, ngọn gió để tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển”, “Các tổ, đội công tác biên phòng bám địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân” đã tạo nên tình cảm sâu nặng, sự gắn bó, tin tưởng của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đối với lực lượng BĐBP của tỉnh - đây là những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ quân hàm xanh trong xây dựng “Thế trận lòng dân”. Với những thành tích đó, BĐBP tỉnh được các bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh BĐBP và địa phương tặng nhiều danh hiệu: Đơn vị Quyết thắng, Chiến sĩ thi đua và nhiều Bằng khen, Giấy khen cho tập thể, cho cá nhân để ghi nhận công lao của các thế hệ CB-CS BĐBP đã khắc sâu lời dạy của Bác, đã cống hiến công sức, trí tuệ và sự hy sinh, vun đắp nên truyền thống anh hùng, niềm tự hào, phấn khởi như hôm nay.


Tuần tra trên biển  -  Ảnh: Văn Thảo
Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển rất nặng nề và toàn diện, đòi hỏi BĐBP tỉnh phải tích cực, chủ động hơn trong triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, của Nhà nước, nhất là nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biển Việt Nam 2012 và Nghị định 71/2015 của Chính phủ về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm hình sự, buôn lậu, vận chuyển ma túy, chất nổ và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển... Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng BĐBP tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

Một là, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc tình hình địa bàn một cách tổng thể và có chiều sâu; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự và các đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; phòng, chống biến đổi khí hậu, lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Hai là, thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh toàn diện gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng khối đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó máu thịt của quân - dân; hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng có liên quan phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ công tác biên phòng, về tham gia củng cố cơ sở chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước và của địa phương.

Ba là, tập trung xây dựng, nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ huy và sức chiến đấu của toàn đơn vị; trước hết giáo dục cho CB-CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, bồi dưỡng lòng yêu nước, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý thức cảnh giác, tỉnh táo trước mọi tình huống, kiên định đấu tranh không để kẻ địch lợi dụng, mua chuộc, lôi kéo và tác động bên ngoài vào nội bộ; không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đơn vị. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bốn là, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu có hiệu quả; tổ chức luyện tập các kế hoạch, phương án chiến đấu để nâng cao tổ chức điều hành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ. Huấn luyện nâng cao trình độ mọi mặt về chính trị, quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật và ứng dụng có hiệu quả khoa học - công nghệ để đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm là, quán triệt sâu sắc quan điểm tự lực, tự cường, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB-CS; xây dựng môi trường văn hóa cơ quan, đơn vị văn minh, lành mạnh. Chăm lo và đảm bảo tốt các chế độ, chính sách theo quy định, tạo sự gắn bó cho mỗi CB-CS an tâm công tác.

Công tác biên phòng thời gian tới còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng hết sức vinh dự và tự hào. Với truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tin tưởng rằng, mỗi CB-CS BĐBP luôn vững vàng tay súng, là lực lượng chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, mãi mãi xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng BĐBP và của quê hương Tiền Giang thân yêu.

 
N.V.D

Nguồn tin: BÁO ẤP BẮC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 41
  • Hôm nay: 4091
  • Tháng hiện tại: 30787
  • Tổng lượt truy cập: 24260881