Người làm báo Tiền Giang


                     

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cách mạng Tháng Tám: Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Đăng lúc: Chủ nhật - 18/08/2013 15:41
Ngày 13-8-1945, Hồ Chủ tịch chủ trì hội nghị Toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) quyết định toàn quốc khởi nghĩa. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập do đồng chí Trường Chinh phụ trách.

 
HỠI ĐỒNG BÀO YÊU QUÝ!
 “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.
 (Trích lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 của
Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Ngày 15-8-1945, phát xít Nhật đầu hàng Liên Xô và Đồng minh.

Trong vòng 12 ngày từ 14 đến 25-8-1945, Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã thắng lợi trong cả nước. Ngày 19-8-1945, Tổng khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở thủ đô Hà Nội. Toàn bộ chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã về tay nhân dân.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dẫn tới việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc ta và có ý nghĩa quốc tế sâu sắc.

Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng ngàn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Đây là lần đầu tiên nhân dân một nước thuộc địa nhỏ yếu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã vùng lên tự giải phóng khỏi xiềng xích của đế quốc, tay sai. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng các dân tộc thuộc địa, một Đảng Cộng sản vừa tròn 15 tuổi, đã lãnh đạo cách mạng thành công và nắm chính quyền trong cả nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, lý luận cách mạng tiên tiến của thời đại, đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn và sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành các cao trào cách mạng, vượt qua bao hy sinh, mất mát để giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám, đem lại cuộc biến đổi xã hội chưa từng có và tạo ra bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc.

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đem lại niềm tin tự giải phóng, cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức chống ách nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, mở ra thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

Đánh giá ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã để lại nhiều bài học vô cùng quý báu. Một trong những bài học đó là: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Để lãnh đạo cách mạng thành công, Đảng phải dựa vào nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ, luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân.

Những bức ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám năm 1945:


 Đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở Quảng trường Nhà hát lớn.
Mít tinh tại Nhà hát lớn Hà Nội
Giành chính quyền ở Sài Gòn
 

 
HỒNG LÊ
(Tổng hợp từ các nguồn tư liệu)
 

Nguồn tin: BÁO ẤP BẮC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu 


THÔNG TIN CẦN BIẾT