Chỉ số PAPI: Ghi nhận hơn 1.400 ý kiến của nhân dân

Chỉ số PAPI: Ghi nhận hơn 1.400 ý kiến của nhân dân
Sáng 14-5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh...
Sáng 14-5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh và Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh.
 
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại cuộc họp
Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Hưởng đã đề nghị Sở Nội vụ kiểm tra, phúc tra việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, qua đó xem xét, đánh giá thái độ, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Sau khi gặp gỡ nhân dân 173 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp tổng kết PAPI cấp tỉnh. Bên cạnh đó, các sở, ngành tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết về Chính quyền số tỉnh Tiền Giang; đồng thời, đào tạo, tập huấn thủ trưởng các đơn vị, cán bộ phụ trách vận hành chính quyền số…

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp
Theo kết quả tự chấm điểm Par Index năm 2018, tỉnh Tiền Giang đạt gần 58,1/63,5 điểm. Về PAPI, tính đến ngày 10-5, lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức được 29 buổi gặp gỡ nhân dân (lũy kế từ năm 2018 đến nay đã tổ chức 44 buổi), với hơn 7.400 người dân tham dự, hơn 500 lượt ý kiến xoay quanh các lĩnh vực giao thông, y tế, thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, vệ sinh môi trường, nước sạch…
 
Lãnh đạo UBND tỉnh đã kết luận, chỉ đạo 324 vấn đề và giao các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện. Đến nay, các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã đã giải quyết 165 nhiệm vụ, còn 159 nhiệm vụ các ngành và địa phương đang giải quyết.

Bên cạnh đó, Ủy viên UBND tỉnh đã tổ chức 52 buổi gặp gỡ nhân dân (lũy kế từ năm 2018 đến nay đã tổ chức 85 buổi), với hơn 11.400 người dân tham dự, hơn 900 lượt ý kiến.


Giám đốc Viễn thông Tiền Giang Nguyễn Văn Thái giới thiệu việc xây dựng
Chính quyền điện tử
Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh đã thảo luận về việc xây dựng thí điểm Chính quyền số tỉnh Tiền Giang, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; tối ưu các hoạt động điều hành của chính quyền và chuyển đổi mô hình quản trị đô thị… 
 
VĂN THẢO

Nguồn tin: BÁO ẤP BẮC