Hội Nghị tổng kết công tác thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Bắc sông Hậu năm 2017

Hội Nghị tổng kết công tác thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Bắc sông Hậu năm 2017
Sáng ngày 28-12-2017, Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre – Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017.
Sáng ngày 28-12-2017, Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre – Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu đã  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017. 

Năm 2017, Hội Nhà báo các tỉnh khu vực Bắc sông Hậu đã đạt được
nhiều kết quả đáng ghi nhận -   Ảnh: Nguyễn Hải
Dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Phước Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang và lãnh đạo Hội Nhà báo 6 tỉnh Bắc sông Hậu. 
 
Năm 2017, Hội Nhà báo các tỉnh Bắc sông Hậu đã bám sát nhiệm vụ chính trị, động viên hội viên, phóng viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
           
Điểm nổi bật là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo đào tạo nghiệp vụ báo chí cho hội viên, phóng viên. Các giải báo chí cấp tỉnh tiếp tục được tổ chức tốt với nhiều giải thưởng có giá trị, thu hút được đông đảo hội viên, phóng viên, cộng tác viên tham gia với số lượng và chất lượng ngày càng cao, đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tác trong lực lượng làm báo, thiết thực nâng cao chất lượng thông tin của báo chí. Hiệu quả tham gia vào công tác quản lý, chỉ đạo báo chí ở địa phương của Hội Nhà báo các tỉnh ngày càng nâng cao, góp phần thể hiện vai trò, vị trí của Hội trong sinh hoạt báo chí. Công tác hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao được thực hiện tốt, góp phần động viên thúc đẩy sự sáng tạo để nâng cao chất lượng tác phẩm, giúp hội viên gắn bó hơn với Hội. Việc xét chọn các tác phẩm tham gia Giải báo chí Quốc gia hàng năm được Hội Nhà báo các tỉnh trong khu vực rất quan tâm.
                       
Hội Nhà báo các tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí phổ biến cho hội viên – phóng viên tích cực thông tin tuyên truyền đưa các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống xã hội; tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế, xã hội, QP-AN của địa phương, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội… Đặc biệt đẩy mạnh việc tuyên truyền về quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị; triển khai Luật Báo chí năm 2016 và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cho toàn thể hội viên, phóng viên trong toàn cụm thi đua. Điều đáng khích lệ là trong năm 2017 không có hội viên, phóng viên thuộc cụm thi đua 6 tỉnh Bắc sông Hậu vi phạm về quy định đạo đức của người làm báo Việt Nam. Các tỉnh Hội đều thực hiện tốt nhiệm v
 xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh...
 
Hội Nhà báo 6 tỉnh Bắc sông Hậu thông qua thủ tục ký kết giao ước thi đua năm 2018
Hội nghị thống nhất đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 cho Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang, đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen tập thể Hội xuất sắc năm 2017 cho 2 tỉnh Hội Bến Tre và Trà Vinh.
           
Hội nghị cũng đã biểu quyết bầu Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh làm Cụm trưởng Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Bắc sông Hậu năm 2018.
 
Nguyễn Hải