Khai mạc Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ VII

Khai mạc Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ VII
Sáng 14-5, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang khai mạc Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự có 131 đại biểu chính thức.
Sáng 14-5, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang khai mạc Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự có 131 đại biểu chính thức.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt tại đại hội.
Đại hội đã thông qua những nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; chương trình và nội quy đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; Báo cáo tình hình, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VII.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 9 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 3 ủy viên (gồm các ông: Nguyễn Văn Phước Cường, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015; ông Nguyễn Trọng Tấn, Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc và ông Nguyễn Sĩ Hùng, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh), ông Nguyễn Văn Phước Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; bầu Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên và bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X.

Hôm nay (15-5), Đại hội tiếp tục làm việc ngày thứ 2 để thông qua Báo cáo hoạt động của Hội nhiệm kỳ VI và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VII; trình bày Bản tự kiểm điểm của BCH Khóa VI; tham luận của các chi hội; Báo cáo kết quả bầu cử BCH Tỉnh hội khóa VII; công bố các quyết định khen thưởng và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên…

 
LH

Nguồn tin: BÁO ẤP BẮC