Kết quả Giải báo chí Tiền Giang – Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ IX (2016 - 2017)

Kết quả Giải báo chí Tiền Giang  – Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ IX (2016 - 2017)
Sáng ngày 13-6, Hội đồng Tổ chức Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn đã họp và công bố kết quả Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ IX năm 2016 - 2017.
Sáng ngày 13-6, Hội đồng Tổ chức Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn đã họp và công bố kết quả Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ IX năm 2016 - 2017.

1- Giải báo in:      
 
                                               
Giải  Đặc biệt:  Tác phẩm “Xốc” vào nông nghiệp”,  tác giả Nguyễn Thái Thiện, Báo Ấp Bắc.

Giải B :  Tác phẩm “Ra khơi giữa mùa mưa bão”,  tác giả Minh Thành,  Báo Ấp Bắc.

Giải C: Tác phẩm “Tiền Giang đón “sóng” đầu tư” , tác giả Phùng Quốc Anh, Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang.

7  Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm “Tổ quốc nơi đầu sóng”, tác giả Minh Thành, Báo Ấp Bắc.

- Tác phẩm  “Cần cuộc “cách mạng” trong nông nghiệp”, tác giả Nguyễn Sự, Báo Ấp Bắc.

- Tác phẩm “Sức sống Trường Sa”, tác giả Hữu Nghị, Báo Ấp Bắc.

-  Tác phẩm “Tiến sĩ Lê Quang Huy và những dự định khởi nghiệp”, tác giả Thế Anh, Báo Ấp Bắc.

- Tác phẩm “Công nhân Tiền Giang trong xu hướng hội nhập”, tác giả Hữu Nghị, Báo Ấp Bắc.

- Tác phẩm “Người khuyết tật và khát vọng vươn lên” , tác giả Phan Cao Thắng, Báo Ấp Bắc.

- Tác phẩm “Trung tâm văn hóa thể thao xã: Hoạt  động chưa hết công năng”, tác giả Thu Hoài, Báo Ấp Bắc.       

2- Giải Truyền hình:    

Giải A: Tác phẩm Trường sa - Trái tim của biển đảo quê hương”, nhóm tác giả Minh Toàn - Phi Phụng - Ngọc Quý - Loan Anh - Hoàng Sang, Đài PTTH Tiền Giang.

Giải B: Tác phẩm “Nông nghiệp Tiền Giang trong tiến trình hội nhập”, nhóm tác giả Kim Nữ - Trần Liêm - Ngọc Quý - Loan Anh, Đài PTTH Tiền Giang.

Giải C:  Tác phẩm “Nhà giàn trong trái tim tôi”,  nhóm tác giả Trọng Hiếu - Đoàn Vũ - Đặng Trang - Loan Anh - Hoàng sang, Đài PTTH Tiền Giang.

5 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm Côn Đảo “Vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc”, nhóm tác giả  Minh  Toàn -  Lê Long - Kim Thoại - Hương Giang - Khánh Quốc, Đài PTTH Tiền Giang.

- Tác phẩm “Tiền Giang bảo vệ môi trường”, nhóm tác giả Kim Nữ - Minh Trí - Ngọc Quý - Hương Giang, Đài PTTH Tiền Giang.

- Tác phẩm “Tiền Giang quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư”, nhóm tác giả Thùy Trang - Phi Phụng - Minh Nguyên - Ngọc Quý - Bùi Phong  - Hương Giang - Khánh  Quốc, Đài PTTH Tiền Giang.

- Tác phẩm “Đầu tư nước ngoài - triển vọng phát triển”, nhóm tác giả Thùy Trang - Bùi Phong - Thanh Tuấn - Ngọc Quý - Phương Tiến - Hoàng Sang - Khánh Quốc, Đài PTTH Tiền Giang.

-  Tác phẩm “Thông điệp từ một ngôi đền”, nhóm tác giả Văn Phấn - Trần Liêm - Ngọc Quý - Loan Anh, Đài PTTH Tiền Giang.

3- Giải Phát thanh:    

Giải A:  Tác phẩm Dấu ấn 30 năm xây dựng và phát triển Thị xã Gò Công”, nhóm tác giả Thanh Sương - Minh Truyền - Huỳnh Cẩm - Thanh Cảnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình Thị xã Gò Công.

Giải B:  Tác phẩm “Tái cấu trúc – Cuộc cách mạng ngành nông nghiêp”, nhóm tác giả Văn Tùng - Chí Thiện - Công Khanh, Đài PTTH Tiền Giang.

Giải C:  Tác phẩm “Đảng bộ Tiền Giang tập trung nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên”, nhóm tác giả Cao Công Thức - Loan Anh - Chí Thiện – Công Khanh, Đài PTTH Tiền Giang.

5  Giải Khuyến khích:

 - Tác phẩm “Lại thêm một vụ thủ tục hành chính hành dân”, nhóm tác giả  Lê Liêm - Chí Thiện - Công Khanh, Đài PTTH Tiền Giang.

- Tác phẩm “Điểm sáng ngành y”, nhóm tác giả Thanh Triều - Chí Thiện - Công Khanh, Đài PTTH Tiền Giang.

- Chuỗi phóng sự “Gỡ khó cho Khu công nghiệp Long Giang”, nhóm tác giả Thanh Đào - Công Khanh - Loan Anh - Chí Thiện, Đài PTTH Tiền Giang.

- Tác phẩm “Mẹ Việt Nam anh hùng và những hy sinh thầm lặng”, nhóm tác giả Nguyễn Phong - Thanh Hương - Phương Tiến - Minh Kha, Đài PTTH Tiền Giang.

- Tác phẩm “Hiệu quả từ một đề án”, nhóm tác giả Thanh Triều - Quốc Thái - Công Khanh, Đài PTTH Tiền Giang.

4- Giải Ảnh:

Giải A: Không có

Giải B: Tác phẩm “Khoảnh khắc dễ thương của lính thời bình”, nhóm tác giả Duy  Sơn - Lê Hải - Trần Tuấn - Quốc Thái - Viết Ngọc, Chi hội nhiếp ảnh Báo Ấp Bắc.

Giải C: Tác phẩm “Vất vả nghề nuôi vịt chạy đồng”, tác giả Nguyễn Sự, Báo Ấp Bắc .

4 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm Đẹp thay màu áo xanh tình nguyện”, nhóm tác giả Tuấn Lâm - Phương Mai, Báo Ấp Bắc.

- Tác phẩm “Hối hả thu hoạch nghêu”, tác giả  Nguyễn Sự, Báo Ấp Bắc.

- Tác phẩm “Mang xuân đến với nhà giàn DK1”, tác giả Phan Cao Thắng, Báo Ấp Bắc.

- Tác phẩm “Đê biển Gò Công sạt lở nghiêm trọng”, tác giả Nam Thái, Phân xã  TTXVN tại Tiền Giang.

 
Hội đồng Tổ chức Giải